• 24th April

  2023

  కైలాసనాథ దేవాలయాలను పూర్తి చేసిన పల్లవ రాజు ఎవరు?
 • 24th April

  2023

  శివాజీ రాజకీయ వ్యవస్థలో అనేక ఆధునిక భావాలున్నాయి. కింది వాటిలో అవి గుర్తించండి? ఎ. వితంతు వివాహాల ప్రోత్సాహం బి. వెట్టిచాకిరీని నిషేధించడం సి. వడ్డీ వ్యాపారాలకు ప్రోత్సాహం డి. భౌగోళిక ప్రాతిపదిక మీద పౌరసత్వం ప్రదానం
 • 24th April

  2023

  కింద పేర్కొన్న జతల్లో భారతీయ తత్వశాస్ర్తానికి చెందిన ఆరు వ్యవస్థలతో సంబంధం లేనివి ఏవి?
 • 24th April

  2023

  కింది వాటిలో తప్పును గుర్తించండి?
 • 24th April

  2023

  అంతర్జాతీయ వ్యాపారానికి సంబంధించిన భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ అనుభవం ఏమిటి?
 • 24th April

  2023

  మూలధన ఖాతాలో రూపాయి మార్పిడికి సంబంధించి సాధ్యాసాధ్యాలను పరిశీలించడానికి 1997లో ప్రభుత్వం నియమించిన కమిటీ?
 • 24th April

  2023

  5+4+2+2 రూపంలో విద్యా విధానాన్ని ప్రకటించిన రాష్ట్రం ఏది?
 • 24th April

  2023

  స్టేట్ రీ ఆర్గనైజేషన్ కమిషన్ తన నివేదికను ఎప్పుడు సమర్పించింది?
 • 24th April

  2023

  కింద పేర్కొన్న వారిలో ‘జస్టిస్ థార్’ కమిషన్ సభ్యులు కానివారెవరు?
 • 24th April

  2023

  పుట్టుక నీది, చావు నీది, బతుకంతా దేశానిది అన్నవారు?
 • 24th April

  2023

  ఆపరేషన్ పోలో (1948 సెప్టెంబర్) కాలంలో హైదరాబాద్ సంస్థానానికి ప్రధానిగా ఎవరు ఉన్నారు?
 • 24th April

  2023

  తమకు తమ హోదాలకు ఎవరూ అడ్డు రావద్దనే హిందుస్థానీ ముస్లింల అహంభావ ప్రవర్తన ఈ దుష్ఫలితాలకు కారణం అని ముల్కీ-నాన్‌ ముల్కీ సమస్యల గురించి వ్యాఖ్యానించిన పత్రిక?
 • 24th April

  2023

  హైదరాబాద్‌ రాజ్యం (తెలంగాణ)లో రాజకీయ చైతన్యం మొదలుకావడానికి కారణమైన సంఘటనగా దేన్ని పేర్కొంటారు?
 • 24th April

  2023

  భారత దేశంలో పంచవర్ష ప్రణాళికలను తుదిగా ఆమోదించేది ఏది?
 • 24th April

  2023

  మూడో పంచవర్ష ప్రణాళిక కాలం
 • 24th April

  2023

  వ్యవసాయ ధరల కమిషన్‌ను ఏర్పాటు చేసిన సంవత్సరం?
 • 24th April

  2023

  జతపరచండి. జాబితా - I i) హిందూ వృద్ధిరేటు ii) ఎల్‌పీజీ నమూనా iii) PURA నమూనా iv) వేతన వస్తు నమూనా జాబితా - II a) ఎ.పి.జె. అబ్దుల్ కలాం b) ప్రొఫెసర్ రాజ్‌కృష్ణ c) వకీల్, బ్రహ్మానందం d) డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్
 • 24th April

  2023

  కింది వాటిలో ప్రాంతీయ అసమానతలను గుర్తించడానికి సైమన్ కుజ్‌నెట్ ఉపయోగించిన సూచీల్లో లేనిది ఏది?
 • 24th April

  2023

  Which Article of the Constitution of India safeguards ones right to marry the person of ones choice?
 • 24th April

  2023

  With reference to the funds under Members of Parliament Local Area Development Scheme(MPLADS), which of the following statements are correct? 1. MPLADS funds must be used to create durable assets like physical infrastructure for health, education etc., 2. A specified portion of each MP’s fund must benefit SC/ST populations 3. MPLADS funds are sanctioned on yearly basis and the unused funds cannot be carried forward to the next year. 4. The district authority must inspect at least 10% of all works under implementation every year Select the correct answer using the code given below:
 • 24th April

  2023

  The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through. 1. Adjournment motion 2. Question hour 3. Supplementary questions Select the correct answer using the code given below:
 • 24th April

  2023

  Local self government can be best explained as an exercise in
 • 24th April

  2023

  Which one of the following Bills must be passed by each House of the Indian Parliamentary separately by special majority?
 • 24th April

  2023

  International Development Association (IDA) funds are allocated to the recipient countries in relation to their 1. Human development potential 2. Per capita income 3. Population Select the correct answer code:
 • 24th April

  2023

  In Economy, Kuznets’ theory is related to
 • 24th April

  2023

  India’s growths story from the eve of Independence to the liberalization phase is largely termed as ‘Hindu rate of growth’. It refers to
 • 24th April

  2023

  Which one of the following pairs is not correctly matched?
 • 24th April

  2023

  Consider the following statements with refer ence to Minimum Support Price (MSP): 1. MSP are announced by the Government of India for all crops grown during all the three seasons. 2. MSP for food grains is kept necessarily higher than market price of the grains. Which of the statements given above is/are correct?
 • 24th April

  2023

  Hemophilia is a genetic disorder that leads to
 • 24th April

  2023

  Which of the following units is NOT used for measuring length?
 • 24th April

  2023

  In which of the languages Mahatma Gandhi published newspapers with the name Harijans?
 • 24th April

  2023

  What is the name of the new scheme launched to augment city bus operation by 10,000 e-buses on PPP model?
 • 24th April

  2023

  Which movie won the best Feature Film award at the 69th National Film Awards in 2023?
 • 24th April

  2023

  Which city is the host of ‘International Aerospace Conference’?
 • 24th April

  2023

  Umiam lake, which was seen in the news, is located in which state?
 • 24th April

  2023

  భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద ఐటీ హబ్‌ ఏ నగరంలో రానుంది?
 • 24th April

  2023

  ఏ సంవత్సరంలో ప్రయాగ్‌ రాజ్‌ మహా కుంభమేళా జరగనుంది?
 • 24th April

  2023

  What does “I” stand in I-CRR stand for?
 • 24th April

  2023

  ‘India – Middle East – Europe Economic Corridor’ was formed along the sidelines of which summit?
 • 24th April

  2023

  భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ ప్రయోగించిన చంద్రయాన్‌-3 ఏ తేదీన చంద్రుడిపై కాలుమోపింది?
 • 11 May

  2023

  Free Coaching programme for Gurukulam Teachers Exanimation. The date of Online Registration is 12.05.2023 to 25.05.2023. The coaching will start from 01.06.2023. Link
 • 17 Jun

  2023

  Dear candidates who selected for free coaching program Gurukulam Teachers will receive Call or Message from respective study circle districts. Classes will starts from 21st June 2023. Certificate verification from 17.06.2023 to 20.06.2023 kindly bring educational certificates, income, caste, acknowledgement letter of gurukulam teachers examinations along with one set of photocopy.
 • 24 Jun

  2023

  Free Long term coaching programme for Civils (Prelims Cum Mains) Examination, 2024. The applications are invited from the eligible candidates through online from 26-06-2023 to 10-07-2023. 50 Candidates will be admitted directly who are below 31 years of age and have cleared previously the Civil Service (Prelims) Examinations at Osmania University Center, BC Study Circle, OU Campus, Tarnaka, Hyderabad. Link
 • 12 Jul

  2023

  Hall Ticket are enabled to download for CIVIL SERVICES (PRELIMS-CUM-MAINS) Examination, 2023 - 24 Link
 • 10 Aug

  2023

  Civils (Prelims Cum Mains) Examination, 2023-24 the results will shortlisted soon. Kindly wait for the update.
 • 20 Oct

  2023

  Free Online Coaching Programme for DSC (Teachers)-2023-24. The Online Registration can Apply through Link. Start date:08/10/2023 to last date 21/10/2023, 5:00 pm and also can apply Offline Applications at their respective District BC Study Circles in the state. Certificate verification from 25-10-2023 to 27-10-2023. Link
 • 21 Oct

  2023

  Certificate Verification on Start Date: 25.10.2023 to last Date: 27.10.2023, Timings 10:30 am to 5:00 pm at their respective District BC Study Circles for Free Online Coaching Programme for DSC (Teachers)-2023-24. kindly bring all educational certificates, income, caste, acknowledgement letter of DSC(teachers) examinations, along with one set of photocopy.
 • 29 Apr

  2023

  HINDUSTANTIMES E-PAPER
 • 29 Apr

  2023

  THE HINDU E-PAPER
 • 02 May

  2023

  TIMES OF INDIA E-PAPER
 • 02 May

  2023

  NAMESTHE TELANGANA E-PAPER
 • 02 May

  2023

  EENADU E-PAPER
 • 02 May

  2023

  ANDHRA JYOTHI E-PAPER

Popular Notifications

T.S.B.C.Employability Skill Development and Training Centre Toppers

Our Accomplishments

B DURGA PRASAD - PANCHAY SECRETARY 2014-2015
MD MUNVAR ALI - Civil Constable 2014-15
S Ravi - Civil Constable 2015-16
N Ramulu - Civil Constable 2015-16
A SAGAR - CRPF 2014-2015
View More

The composition of admissions

75%
Backward Caste

15%
Scheduled Caste

5%
Scheduled Tribes

5%
EBC & Orphans

About us

The Telangana State Backward Classes Study Circle created in the year 1996 this comes under Backward Class Welfare Department. Telangana State Backward Classes Study Circle as independent body with a view to establish a free coaching centre in Telangana State to achieve excellence in the competitive exam in the India, known as Civil Services Exam i.e. Indian Administrative Service (IAS), Indian Police Service (IPS), Etc., Exam. The study circle together with a passion delivering best education, support and it remains unchanging in its reach. Study circle delivers high quality of coaching for aspirants in the State.

In the Telangana State, there are (11) BC Study Circles are located in all earst-while districts except RangaReddy, to provide free Coaching to eligible BC, unemployed Graduates and Post Graduates, whose parental annual income does not exceed Rs.1,50,000/- in rural area and Rs.2,00,000/- in urban and study circle offers them to prepare for various competitive examinations conducted by the UPSC, Staff Selection Commission, Banking Services, RRB, DSC and State Public Service Commission Examinations Etc. Apart from free coaching, the Stipend and Study material / Book Grant are provided to the candidates.